взлом

ENG

Отдел Архитектуры

История отдела

Список сотрудников

Основные публикации отдела

Рабец Татьяна Дмитриевна

старший научный сотрудник, кандидат филологических наук. e-mail: rabez72@mail.ru

      

Направления научных исследований: традиционная и современная духовная культура славян, мифология.

      

Основные публикации:

 

1. Рабец, Т. Д. Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў: структурна-семантычны і функцыянальны аспекты / Т. Д. Рабец. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 299 с.

 

2. Рабец, Т. Д. Спалучэнне язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў светаўспрымання ва ўсходнеславянскіх замовах / Т. Д. Рабец // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – C.288–293.

 

3. Рабец, Т. Д. Функцыянальна-семантычная характарыстыка хрысціянскіх персанажаў ва ўсходнеславянскіх замовах / Т. Д. Рабец // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 12 / уклад. : В.В. Прыемка, Н.Л. Канабеева ; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015 г. – С. 201–209.

 

4. Рабец, Т. Д. Корреляция акциональных, вербальных и реальних компонентов в белорусских заговорно-заклинательных комплексах / Т. Д. Рабец // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. – С. 416–422.

 

5. Рабец, Т.Д. Спецыфіка вобразнай сістэмы ўсходнеславянскіх замоў / Т.Д. Рабец // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2000. – № 4. - С. 82-86.

 

6. Рабец, Т.Д. Маргінальныя аб'екты міфалагічнай прасторы ва ўсходнеславянскіх замовах / Т.Д. Рабец // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2006. – № 1. - С. 83-87.

 

7. Рабец, Т.Д. Спецыфіка развіцця вобразнай сістэмы ўсходнеславянскіх замоў / Т.Д. Рабец // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 424–430.

 

8. Рабец, Т.Д. Гісторыя вывучэння вобразнай сістэмы ўсходнеславянскіх замоў ХІХ – пачатку ХХ ст. / Т.Д. Рабец // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2012. – Вып. 12. – С. 442–447.

 

9. Рабец, Т.Д. Семантыка-стылістычныя функцыі эпітэтаў ва ўсходнеславянскіх замовах / Т.Д. Рабец // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 3, ч. 2. – С. 218–224.

 

10. Рабец, Т.Дз. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у вобласці фалькларыстыкі / Т.Дз. Рабец // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / уклад. : В.В. Прыемка, Н.Л. Канабеева ; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2014 г. – С. 265–268.

 
взлом почты icq